fbpx

Privacy

Hotel de ABDIJ heeft respect voor ieders privacy. In deze privacyverklaring laten we onze verantwoordelijkheid hierin zien. Deze privacyverklaring voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG-wet ingegaan op 25 mei 2018.

Genoemde partijen in deze verklaring

 1. Hotel de ABDIJ
  hierna te noemen Hotel de ABDIJ;
 2. Hotelovernachting, bezoek aan de website, aanvraag van informatie (waaronder een prijsopgaaf, beschikbaarheid van kamers), ontvangen van een nieuwsbrief
  hierna te noemen Dienst en Diensten;
 3. Persoon die de website bezoekt, een Dienst van Hotel de ABDIJ afneemt
  hierna te noemen Bezoeker.

De te verwerken gegevens

Volgens een standaardprocedure vraagt Hotel de ABDIJ gegevens van de Bezoeker om een Dienst uit te kunnen voeren.
Afhankelijk van de uit te voeren Dienst vraagt Hotel de ABDIJ de volgende gegevens:

Minimale benodigde persoonsgegevens

Onderstaande gegevens zijn voor Hotel de ABDIJ minimaal nodig voor het uitvoeren van een Dienst:

 • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Type identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) met documentnummer

Optionele persoonsgegevens

Onderstaande gegevens kan Bezoeker overdragen ten behoeve van Dienst, maar zijn niet verplicht. Hotel de ABDIJ vraagt deze gegevens op voor een optimale uitvoering en extra service bij het verlenen van een Dienst:

 • Nationaliteit en gesproken talen
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Bedrijfsgegevens

Onderstaande gegevens vraagt Hotel de ABDIJ aan Bezoeker wanneer de Bezoeker namens een bedrijf optreedt:

 • Bedrijfsnaam en rechtsvorm
 • Bezoekadres, postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Contactpersoon
  • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Betaalgegevens

Hotel de ABDIJ biedt betaalde Diensten aan. Voor de autorisatie en daadwerkelijke betaling van de Diensten vraagt Hotel de ABDIJ onderstaande gegevens van de Bezoeker, en is afhankelijk van de af te nemen Dienst verplicht:

 • Type creditcard
 • Creditcardhouder
 • Creditcardnummer
 • Vervaldatum creditcard

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen een Dienst aanvragen bij Hotel de ABDIJ. Personen onder de 18 jaar hebben hiervoor toestemming nodig van een ouder of voogd. Van personen onder de 18 jaar slaat Hotel de ABDIJ uitsluitend de leeftijdsgegevens op.

Doel van de verwerking

We doen dit niet voor niets. We slaan je gegevens op om jou de beste service te bieden, maar we zijn ze ook nodig voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de Diensten;
 • Uitvoering van betaling ten behoeve van de Diensten;
 • Contact op te nemen in geval van schade, overtreding of vermissing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel de ABDIJ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Hotel de ABDIJ tussen zit.

Hoe gegevens worden beveiligd

Hotel de ABDIJ stelt hoge eisen aan de beveiliging van gegevens van de Bezoeker. Daarom treftfen we onderstaande maatregelen om deze veiligheid te waarborgen:

 • HTTPS-protocol op de website. Gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd;
 • De bestandsserver waar documenten van de Bezoeker worden opgeslagen is beveiligd met een firewall;
 • Betaalgegevens worden versleuteld opgeslagen en kunnen alleen na inloggen voor een korte tijd worden ingezien;
 • Werknemers van Hotel de ABDIJ zijn getraind discreet om te gaan met gegevens die zij verwerken.

Hoe lang gegevens worden bewaard

Hotel de ABDIJ slaat gegevens voor onbepaalde tijd op, omdat we terugkerende Diensten aanbieden.

Het recht om gegevens op te vragen

Hotel de ABDIJ kan op verzoek van de Bezoeker de verzamelde gegevens van de Bezoeker verstrekken. We vragen je daarbij om je identiteitsbewijs.

Het recht om gegevens aan te passen

Op verzoek van en in overleg met de Bezoeker kan Hotel de ABDIJ gegevens van de Bezoeker aanpassen. We vragen je daarbij om je identiteitsbewijs.

Het recht om vergeten te worden

Op verzoek van en in overleg met de Bezoeker kan Hotel de ABDIJ gegevens van de Bezoeker anonimiseren zodat deze niet te herleiden zijn tot de Bezoeker.

Delen van gegevens met derden

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Hotel de ABDIJ een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Op verzoek van en in overleg met de Bezoeker kan Hotel de ABDIJ deze overeenkomsten overleggen. We vragen je daarbij om je identiteitsbewijs.

Cookies

Met kleine tekstbestanden op de computer van de Bezoeker wordt het surfgedrag van de Bezoeker bijgehouden. Hierbij kent Hotel de ABDIJ een onderscheid tussen tracking cookies en functionele cookies.

Tracking cookies

Hotel de ABDIJ maakt gebruik van de volgende tracking cookies.
Voor deze cookies wordt bij het eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd:

 • Google Analytics – om het bezoek aan de website te meten;
 • Facebook Pixel – om het bezoek aan de website te meten;
 • LinkedIn Pixel – om het bezoek aan de website te meten.

Functionele cookies

Hotel de ABDIJ maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

 • PHPSESSID – om een terugkerend bezoek te kunnen herkennen;
 • RoomRaccoon – voor het opslaan van jouw voorkeuren en inloggegevens.

Vragen of opmerkingen

Hotel de ABDIJ is te allen tijde bereid vragen of opmerkingen van de Bezoeker te beantwoorden. We ontvangen daarvoor bij voorkeur een email op welkom@abdij.nl.

 

Vier kerst met een Shared Brunch.  In onze shared brunch serveren we een voor- hoofd- en nagerecht op shared dishes